Katarina Bonde

Styrelsearbete och finansiering

Katarina Bonde lär dig allt om nyckeln ”Finansiering och styrelsearbete”. Katarina  är VD på Kubi LLC och har en lång internationell karriär som ledare för programvaruföretag i USA och Sverige. Hon lär dig hur du bygger ditt företag för att attrahera investerare, hur du finansierar era satsningar och hur du med framgång jobbar med externa ägare.