Svante Randlert

Kompetensförsörjning & Företagskultur

När det gäller kompetensförsörjning tror vi att det bara handlar om att rekrytera, utveckla, engagera och avsluta, men du behöver också sätta och vara tydlig med kulturen i ditt företag för att kunna attrahera rätt människor. Här får du en rad verktyg som hjälper dig att attrahera rätt medarbetare för att bygga ett växande företag med rätt kultur från insidan. Denna mycket populära nyckel leds av Svante Randlert, idag strategiskt ansvarig för kompetensförsörjning på Academic Work som gått från 0 till 2 Mdr i omsättning på 17 år.

Se Svante presentera sin nyckel här.