Beata Wickbom

Digital Kommunikation & Digital Affärsutveckling

En enhetlig kommunikation är avgörande för tillväxt såväl externt som internt. Här får du en lång rad verktyg som hjälper dig att växa genom rätt kommunikation. Vi fokuserar på digitala kanaler som med en smart strategi ger effekt direkt, med ökad lönsamhet och marknadsandelar som följd. Du lär dig förstå, tänka nytt och agera i den digitala världen som idag är helt avgörande för att lyckas, oavsett bolag och bransch. Nyckeln leds av Beata Wickbom, expert på digitala medier.

 

Se Beata presentera sin nyckel här.