Anders Lundin

Framgångsrika Team

Anders Lundin är pedagog, idrottsledare, elittränare och före detta förbundskapten i handboll samt certifierad förändringsledare. Hans ämnesområde är kommunikation i alla dess former. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen. Han vet att rätt kombination skapar sensation och framgång!

Med mogen blick hittar Anders den springande punkten, problemet eller möjligheten! Ur den mustiga grytan som är ert företag eller grupp identifierar Anders den krydda ni behöver mer eller mindre av för att helheten ska bli delikat och funktionell. Varför gör vi som vi gör? Med företaget Värdegrundsfabriken gör Anders “verkstad” av era värderingar!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet. Kulturer är avtryck av människors värderingar. Anders hjälper er att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resutat! Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR, genom att utmana och ställa frågor. Det är bra att planera, analysera och diskutera men HUR går ni vidare? Vad blir ert första steg i morgon? Anders hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling! För att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat! Han läser erfaret av er grupp och hittar hur ni blir starkare tillsammans. Han hittar ett framgångsrecept skräddarsytt för att just er organisation eller grupp ska prestera på högsta nivå.

 

Läs mer om Anders här.